dsc1615 17904551012 o
boven
boven
boven

Wedstrijd varen: alleen met een gemeten Spanker 

Wil je weten welke Spankers officieel gemeten zijn? kijk op www.watersportverbond.nl 

 

Wanneer moet een Spanker gemeten worden?
Elke zeiler die aan wedstrijden wil deelnemen heeft een geldige meetbrief nodig.
Een meetbrief wordt door het KNWV afgegeven als de verbondsmeter deze heeft gemeten en akkoord bevonden.
Een wedstrijdcomité mag je pas inschrijven voor een wedstrijd als in het bezit bent van een geldige meetbrief. Hier wordt actief op gecontroleerd tijdens de Sneekweek
en bij de Open Nederlandse Kampioenschappen.
 
1. Nieuwe boten
Eigenlijk de makkelijkste meting, de boot is gebouwd volgens de laatste tekeningen en de bouwer weet dat hij aan de voorschriften moet voldoen. Het is onmogelijk om alle punten te meten. Er wordt daarom altijd naar een aantal standaard meetpunten gekeken en steekproefsgewijs nog een aantal punten. 

De bouwer is verantwoordelijk om een Spanker af te leveren die aan alle klassenvoorschriften voldoet. Zodra de Spanker je eigendom is ben je zelf verantwoordelijk dat deze aan alle voorschriften blijft voldoen. 

 

2. Na restauratie van een Spanker
Als er meer dan het “gewone” winteronderhoud aan de Spanker is gedaan, of is gerestaureerd dan is er een hermeting nodig. In het algemeen is het zo dat degene die het onderhoud heeft gedaan tekent dat het volgens de voorschriften is gebeurd. De KNWV verbondsmeter komt controleren of dit inderdaad volgens de voorschriften is gebeurd. 

 

3. Als de meetbrief meer dan 3 jaar verlopen is
Is de meetbrief gedurende drie jaar niet verlengd, dan moet je je boot door de KNWV verbondsmeter laten hermeten, ook als er in die 3 (of meer) jaren niets is veranderd aan je boot. 

 

Hoe wordt er gemeten? 

Bij metingen wordt uitgegaan van de algemene bepalingen en de klassenvoorschriften. Aan de hand van een standaard meetformulier worden de verschillende punten langs gelopen en gemeten.
Standaard worden de volgende punten gecontroleerd: 

 

 • De nominale lengtemaat van de boot, deze mag 10mm korter, langer of hoger zijn. Dit is de toegestane tolerantie.
 • De rondingen van de boot. Hiervoor gebruikt de meter ‘mallen’.
 • Wegen van de romp, de boot is leeg en goed droog. Is de boot te licht dan moet er lood worden bevestigd ter compensatie (dit komt dan ook op je meetbrief te staan).

Bij grote afwijkingen aan de klassenvoorschriften wordt een boot niet geaccordeerd. De eigenaar zal dan, zo mogelijk, voor aanpassing moeten zorgen. De verbondsmeter maakt afspraken over de wijze van hermeten na de aanpassing. 

 

Verklaring van aanpassing 

De eigenaar verzorgt de aanpassing en stelt een verklaring op dat deze is doorgevoerd. Op basis hiervan geeft de verbondsmeter een geldige meetbrief af. 

Hermeting.  

Er wordt een nieuwe afspraak gemaakt voor de hermeting. 

 

Rol en aanpak van de Klassencontroleurs
De leden van de Technische commissie van de Spankerklasse fungeren ook als Klassencontroleurs.
Klassencontroleurs zorgen ervoor dat tijdens het seizoen deelnemers met een gelijkwaardig en veilig schip varen, overeenkomstig de klassenvoorschriften. Ze geven advies aan zeilers over nieuwe ontwikkelingen, aanpassingen aan de boot en veiligheid.
Klassencontroleurs mogen niet meten en wegen, wel kunnen ze bij twijfel het verbond inschakelen of, in geval van een wedstrijd kunnen zij schriftelijk verslag doen aan het wedstrijdcomité. Deze kunnen een boot dan uitsluiten voor een evenement. 

In de weken voor het NK zijn ze nadrukkelijker aanwezig. Ze controleren dan nauwkeuriger of de boten voldoen aan de voorschriften. Voor hun controles hebben de controleurs een controle formulier ontwikkeld, dat voor het NK op de website zal komen te staan. 

 

Dispensatie
Een aantal veranderingen is nog niet officieel in de klassenvoorschriften en tekeningen terug te vinden. Indien deze geen echt snelheidsvoordeel oplevert kan er dispensatie worden verleend door de technische commissie van het verbond, dus niet door de klassencontroleurs of de verbondsmeter. De dispensatie wordt vermeld op de meetbrief.
Je kunt geen protest indienen tegen een boot die dispensatie heeft voor dat onderdeel.
Een voorbeeld is het geïntegreerde leioog, de 956 heeft hiervoor dispensatie. De 937 heeft dispensatie voor een te hoge spiegel. Daarnaast heeft ook de rolfok dispensatie. 

De technische commissie van de SKO besluit of de dispensatie punten voorgesteld zullen worden om op te nemen in de klassenvoorschriften en officiële tekeningen. 

 

Klassenvoorschriften en nieuwe ontwikkelingen
Als men wijzigingen wil doorvoeren dan moet hiervoor een vergadering worden belegd waarvoor alle meetbriefhouders worden uitgenodigd en op de uitnodiging staat om welke wijzigingen het gaat. De uitnodiging voor deze technische vergadering wordt via het KNWV gedaan (zij zijn ook op de hoogte wie de meetbriefhouders zijn). Op de agenda staat om welke wijzigingen het gaan en waar over gestemd moet worden. 

 

Vragen  

 • Als je een boot zonder meetbrief hebt hoe kun je hier dan aan komen?
  Je kunt het verbond bellen en een meting aanvragen. Henk Plaatje is al jaren de verbondsmeter voor o.a. de Spanker.
 • Kun je een meting aanvragen voor een schip dat niet van jezelf is?
  Tijdens een wedstrijd kun je protest aantekenen bij de wedstrijdcommissie, als zij het rechtvaardig vinden dan kan het verbond ingeschakeld worden. Het is logischer om met de klassencontroleurs en eigenaar te kijken naar de klassenvoorschriften en de boot, over het algemeen kom je daar samen wel uit.
 • Waarom controleren de klassencontroleurs alleen voor en tijdens het NK? Spanningen lopen bij het NK hoog op, je zou toch het hele jaar door controles kunnen doen.
  Voor een deel komt dit voort uit praktisch oogpunt, tijdens het NK zijn de beide klassencontroleurs altijd aanwezig en is er tijd voor. Zijn er zaken niet in orde zijn dan moet je die voor het tweede weekend op orde hebben. Overigens wijzen de controleurs gedurende het jaar ook op afwijkingen.

 

Nieuwsarchief

Makkum 2024

Datum: 17 juni 2024  -  Categorie: Algemeen
Makkum 2024 Eindelijk mochten we dan weer naar Makkum. Een leuk veld van 10 bootjes stond ingesc...

Heeg 2024

Datum: 29 april 2024  -  Categorie: Algemeen
Heeg 2024 We zijn los! Zaterdag ontwaakten de spankerzeilers uit hun winterslaap en reisden af n...

Spiegelplas 2023

Datum: 17 oktober 2023  -  Categorie: Algemeen
Spiegelplas 2023 Het was donker, donker toen de meeste zeilers vertrokken, in de koude regen wer...

Sluitingswedstrijden Sneek

Datum: 27 september 2023  -  Categorie: Algemeen
De dagen worden korter, en de wind waait harder, zeker afgelopen weekend bij de sluitingswedstrij...

ONK Heeg 2023

Datum: 12 september 2023  -  Categorie: Algemeen
ONK Heeg 2023 De hele week al keken 18 spankerteams naar de windvoorspelling... het hield niet o...

2024 Activiteit
27 - 28 april
za - zo (2 dagen)
11:00 tot
16:00
Voorjaarwedstrijden Heeg
Heeg
4 - 5 mei
za - zo (2 dagen)
11:00 tot
16:00
Kinselmeer
Kinselmeer
12 mei
zondag
11:00 tot
16:00
Vinkeveen Voorjaar serie 1
Vinkeveen
18 - 19 mei
za - zo (2 dagen)
11:00 tot
16:00
Vinkeveen
Vinkeveen
26 mei
zondag
11:00 tot
16:00
Vinkeveen voorjaar serie 2
Vinkeveen
2 juni
zondag
11:00 tot
16:00
Vinkeveen voorjaar serie 3
9 juni
zondag
11:00 tot
16:00
Vinkeveen voorjaar serie 4
Vinkeveen
15 - 16 juni
za - zo (2 dagen)
11:00 tot
16:00
Makkum
Makkum
20 - 21 juli
za - zo (2 dagen)
11:00 tot
16:00
Braakmancup
Hoek
3 - 8 augustus
za - do (6 dagen)
11:00 tot
16:00
Sneekweek
Sneek
31 - 1 aug - sep
za - zo (2 dagen)
11:00 tot
16:00
Rabenhaupt Paterswolde
Paterswolde
6 - 8 september
vr - zo (3 dagen)
11:00 tot
16:00
ONK Amstemeer
Amstelmeer, Slootdorp
28 - 29 september
za - zo (2 dagen)
11:00 tot
16:00
Najaarswedstrijden Sneek
Sneek
19 - 20 oktober
za - zo (2 dagen)
11:00 tot
16:00
Spiegelplas
Nederhorst den Berg